Eýranda ýer titreme bolup geçdi

Eýranda ýer titreme bolup geçdi

Seýsmologlar Eýranyň merkezi böleginde 5,0 bal ululykda ýer titremesini hasaba aldylar. Bu barada Ýewropa-Ortaýer deňziniň seýsmologiýa merkezi (EMSC) habar berýär. Muny russian.rt.com ýetirýär.

Ýer titremesiniň merkeziniň, takmynan, 477 müň adam ýaşaýan Ýezd şäheriniň 168 km demirgazyk-gündogarynda bolandygy bellenilýär. Tebigy betbagtçylygyň merkezi 20 km çuňlukda ýerleşýär. Zyýan çekenler we weýrançylyk barada maglumat ýok.
Mundan başga-da, Kamçatkanyň gündogar kenarýakasynda Ýuwaş ummany akwatoriýasynda hem 4,5 bal ululykda ýer titremesi bolup geçdi. Bu barada Russiýanyň Ylymlar akademiýasynyň Bitewi geofiziki gullugynyň Sahalin bölüminde habar berildi.
Ýer titremesiniň merkezi koordinatlary: demirgazyk giňligi 52.90, gündogar uzynlygy 163.71. Ýer titremesiniň merkezi 10 kilometr çuňlukda ýerleşýär. Ýer titremäniň netijesinde zyýan çekenler ýok. Sunami howpy barada hem habar berilmedi.