Türkmenabatdan Moskwa nobatdaky ýörite uçuş amala aşyryldy

Türkmenabatdan Moskwa nobatdaky ýörite uçuş amala aşyryldy

25-nji oktýabrda Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy tarapyndan guralan Türkmenabatdan Moskwa ýene-de bir çarter uçuşy amala aşyryldy. Diplomatik wekilhanada habar berişleri ýaly, S7 Airlines awiakompaniýasynyň howa gämisi bilen 169 sany RF-iň raýaty, şeýle hem Russiýada hemişelik ýaşamaga esasy bolan şahslar uçdy.

2020-nji ýylyň martynda dünýädäki epidemiologik ýagdaý sebäpli awia gatnawlar togtadylan döwründen bäri, bu eýýäm Türkmenistandan Moskwanyň «Domodedowo» howa menziline amala aşyrylan dördünji ýörite uçuşdyr.