Kazan şäherinde Türkmenistanyň Söwda öýüni açmak meýilleşdirilýär

Kazan şäherinde Türkmenistanyň Söwda öýüni açmak meýilleşdirilýär

«Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösdürmegiň 2020 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynda» göz öňünde tutulýan çäreleri durmuşa geçirmek maksady bilen, Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Kazan şäherinde Türkmenistanyň Söwda öýüni açmak meýilleşdirilýär. Degişli teklibi Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer Ç.Gylyjow döwlet Baştutanymyza aýtdy.

Gurbanguly Berdimuhamedow teklibi goldap, wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.
Hormatly Prezidentimiz Türkmenistan bilen Tatarystan Respublikasynyň arasyndaky netijeli gatnaşyklaryň ýurdumyzyň Russiýa Federasiýasy bilen söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygy babatda netijeli gatnaşyklarynyň aýdyň mysalydygyny nygtady.