Russiýa Türkmenistandan çarter uçuşyny amala aşyrar

Russiýa Türkmenistandan çarter uçuşyny amala aşyrar

Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi ýüzlenmesine laýyklykda, 25-nji oktýabrda «S7» awiakompaniýasynyň Moskwa – Türkmenabat – Moskwa ugry boýunça çarter uçuşy amala aşyrylar.

ORIENT agentliginiň habar bermegine görä, «S7» awiakompaniýasynyň howa gämisi Türkmenistanda hereket edýän diplomatik wekilhanalaryň işgärlerini hem-de olaryň maşgalalaryny Moskwadan Türkmenabada getirer.
Şeýle hem bu uçuş arkaly Russiýanyň raýatlary we iki raýatlygy (Türkmenistanyň we Russiýanyň) bolan şahslar, şeýle hem RF-iň çäginde hemişelik ýaşamak hukugyny alan, bu ýurda göçüp maşgalalarynyň ýanyna barýan türkmen raýatlary yzyna Moskwa uçup biler.