CNPC "Türkmenistanyň nebit we gazy - 2020-niň" platina hemaýatkäri boldy

CNPC "Türkmenistanyň nebit we gazy - 2020-niň" platina hemaýatkäri boldy

28-29-njy oktýabr aralygynda Aşgabatda "Türkmenistanyň nebiti we gazy" halkara forumy geçirilýär. Forumyň platina hemaýatkäri Hytaýyň Milli Nebit Korporasiýasy — CNPC bolar. Bu barada ORIENT habar berýär.

Foruma esasy düzgünleşdirijiler we bazar "oýunçylary", finasistler, ýangyç-energetika we geosyýasat pudaklarynyň alymlary we hünärmenleri gatnaşar. Onda bu ugurdaky global tendensiýalaryň derwaýys ugurlary boýunça täze teklipler we analitiki netijeler hödürlener.
Ýeri gelende ýatlatsak, CNPC dünýäniň köp ýurtlarynda energiýa pudagyndaky dürli çärelere, şol sanda nebit-gaz ýataklaryny gözlemek we özleşdirmek, nebiti gaýtadan işleýiş we himiýa senagaty, nebit önümlerini satmak, nebiti we gazy saklamak hem-de daşamak, nebit we gaz enjamlaryna inžener-tehniki hyzmat etmek we öndürmek ýaly dürli ugurlara işjeň gatnaşýan dünýäniň iň uly nebit-gaz kompaniýalarynyň biridir.