Mýunhenden Türkmenabada ewakusiýa uçuşy amala aşyryldy

Mýunhenden Türkmenabada ewakusiýa uçuşy amala aşyryldy

Düýn «Türkmenhowaýollary» agentliginiň «Boeing 737-800» kysymly uçary bilen koronawirus pandemiýasy sebäpli Ýewropa Bileleşiginde galmaga mejbur bolan watandaşlarymyzyň birnäçesi ýurdumyza getirildi.

T5486 belgili ýörite gatnaw Mýunhen – Türkmenabat uçuşyny amala aşyrdy.
Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) talaplaryna laýyklykda Germaniýadan gelen ähli raýatlarymyz hökmany iki hepdelik karantini geçerler.
Türkmen raýatlarynyň “Türkmenhowaýollarynyň” uçarlary bilen öz Watanyna tapgyrlaýyn getirilmegi Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça amala aşyrylýar.
Türkmenistan daşary ýurtlarda galan raýatlarynyň getirilmegini guramak boýunça işleri dowam etdirýär. Öň hökümet COVID-19 pandemiýasynyň ýaýramagy sebäpli ozal gaýdyp bilmedik türkmen raýatlaryny yzyna gaýtarmak üçin Türkmenabadyň halkara howa menziline Türkiýeden, Russiýadan, Belarusdan, Ukrainadan we Hindistandan çarter uçuşlaryny gurady. Türkmenistanyň 120 raýaty bolsa Özbegistandan gury ýer üsti bilen öz Watanyna gaýdyp geldi.
Ýakyn wagtda watandaşlarymyzyň Azerbaýjandan, Gazagystandan nobatdaky getirilişi guralar.