Türkmenistanyň Prezidenti Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygyny wezipesinden boşatdy

Türkmenistanyň Prezidenti Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygyny wezipesinden boşatdy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen Durdylyýew Durdyly Baýlyýewiç işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy wezipesinden boşadyldy.
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmek Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygynyň orunbasary Rejep Şamyradowiç Çarygulyýewiň üstüne ýüklenildi.