Ylym, bilim, saglygy goraýyş meseleleri boýunça täze wise-premýer bellenildi

Ylym, bilim, saglygy goraýyş meseleleri boýunça täze wise-premýer bellenildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken resminamasyna laýyklykda, Mämmetmyrat Geldiniýazow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ylym, bilim, saglygy goraýyş meseleleri boýunça orunbasary wezipesine bellenildi.

Şeýle hem Gurbanguly Berdimuhamedow bilim ministriniň iki sany orunbasaryny belledi. Türkmenistanyň bilim ministriniň ýokary we orta hünär okuw mekdepleri boýunça orunbasary wezipesine Azat Ataýew bellenildi. Ondan öň, A.Ataýew Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň ylmy işler boýuça prorektory wezipesinde işleýärdi.
Aleksandr Amanow bilim ministriniň mekdep we mekdebe çenli çagalar edaralary boýunça orunbasary wezipesine bellenildi.