Ispaniýa we Portugaliýa 2030-njy ýyldaky dünýä çempionatyny bilelikde geçirmek isleýär

Ispaniýa we Portugaliýa 2030-njy ýyldaky dünýä çempionatyny bilelikde geçirmek isleýär

Ispaniýanyň Patyşalyk futbol federasiýasy (RFEF) bilen Portugaliýanyň futbol federasiýasy (FPF) 2030-njy ýylda dünýä çempionatyny bilelikde geçirmek üçin teklip hödürlemek barada ylalaşdylar. Bu barada Ispaniýanyň Patyşalyk futbol federasiýasynyň metbugat gullugyna salgylanyp, sport24.ru habar berýär.

Federasiýalaryň ýolbaşçylary Luis Rubiales (RFEF) bilen Fernandu Gomeş (FPF) Lissabonda degişli resminama gol çekdiler.

“Bu şertnama diňe bir federasiýalaryň umumy taslamasy üçin däl-de, eýsem ýurtlar üçin hem möhüm ädim. Sport ähli kynçylyklary ýeňip geçmek üçin güýç we erk berýär. Biz Portugaliýanyň futbol federasiýasy bilen berk hyzmatdaşlygy saklaýarys” – diýip, RFEF-iň prezidenti Luis Rubiales aýtdy.

Geçen ýylyň fewralynda Argentinanyň, Çiliniň, Paragwaýyň we Urugwaýyň hem 2030-njy ýyldaky dünýä çempionatyny geçirmek üçin bilelikde teklip hödürlejekdigi habar berildi.
Ýatlap geçsek, 2022-nji ýylda dünýä çempionaty Katarda, 2026-njy ýylda dünýä çempionaty Meksikada, ABŞ-da we Kanadada geçer. 2026-njy ýyldaky dünýä çempionatynda toparlaryň sany 32-den 48-e çenli artdyrylar.