R.Meredow we S.Lawrow VI Hazar sammitine taýýarlyk dogrusynda pikir alyşdylar

R.Meredow we S.Lawrow VI Hazar sammitine taýýarlyk dogrusynda pikir alyşdylar

Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministri S.Lawrow bilen telefon arkaly söhbetdeşlikde iki döwletiň halkara giňişligindäki özara hereketlerini maslahatlaşdylar.

Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýtynyň habar bermegine görä, taraplar iki ýurduň Prezidentleriniň ylalaşyklaryny durmuşa geçirmegiň mazmunynda daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary ikitaraplaýyn gün tertibiniň meselelerine seredip geçdiler.
Bu ugurda ministrler Türkmenistanda geçirilmegi göz öňünde tutulýan VI Hazar sammitine görülýän taýýarlyklar dogrusynda pikir alyşdylar.