Pandemiýa zerarly Gazagystanda galan türkmenler «Garabogaz» BGN-dan dolanarlar

Pandemiýa zerarly Gazagystanda galan türkmenler «Garabogaz» BGN-dan dolanarlar

Pandemiýa zerarly serhetleriň ýapylan wagty Gazagystanda galan 50 sany türkmen raýaty «Garabogaz» barlag-geçiriş nokadyndan Watanymyza dolanarlar. ORIENT agentliginiň habar bermegine görä, olar 2020-nji ýylyň oktýabr aýynyň birinji ýarymynda geçiriler.

BGN-den geçen wagtynda ýokanç keselleriň öňüni alyş düzgünlerini berjaý edip, iki hepdelik hökmany karantin çäresini geçmeli bolarlar.
Ýatlatsak, öň Türkmenistan Russiýadan, Belarusdan, Hindistandan we Türkiýeden öz raýatlaryny ýörite uçuş arkaly alyp gaýtdy. Ýerüsti ýollar arkaly pandemiýa zerarly Özbegistanda galan raýatlarymyz dolandy.