Türkmenistan Ukrainada galan raýatlaryny getirmek üçin ýörite uçar iberer

Türkmenistan Ukrainada galan raýatlaryny  getirmek üçin ýörite uçar iberer

10-njy oktýabrda meýilleşdirilýän “Türkmenhowaýollarynyň" Kiýewden Türkmenabat şäherine çarter uçuşy koronawirus pandemiýasy zerarly Ukrainada galan türkmenistanlylary Watanymyza getirer. Bu barada Turkmenportal habar berdi.

"Borispol" howa menziliniň maglumat gullugynyň habaryna görä, T53276 ýörite uçary "Borispol" halkara howa menzilinden Kiýew wagty bilen 18:30-da (Aşgabat wagty bilen 20:30) uçmaly. Watandaşlarymyzy alyp gaýdýan Boeing 777-200LR uçary ýerli wagt bilen sagat 00:40-da Türkmenabadyň halkara howa menziline geler.
Bu uçuş Türkmenistanyň Hökümetiniň görkezmesi bilen guraldy. Gelýän ähli raýatlar iki hepdelik hökmany karantini geçerler.
Türkmenistan daşary ýurtlarda galan raýatlarynyň getirilmegini guramak boýunça işleri dowam etdirýär. Türkmenistanyň hökümeti pandemiýanyň ýaýramagy zerarly daşary ýurtlarda galan raýatlaryny getirmek üçin Türkmenabadyň halkara howa menziline Türkiýeden, Russiýadan, Belarusdan we Hindistandan çarter uçuşlaryny gurady. Türkmenistanyň 120 raýaty serhet geçelgesiniň üsti bilen Özbegistandan öz Watanyna gaýdyp geldi.
Ýakyn wagtda türkmen raýatlaryny Moskwadan we Mýunhenden Watanymyza alyp gaýtmak üçin hem ýörite uçuşlar guralar.