Hazar deňziniň meseleleri boýunça pudagara toparyň düzümi tassyklanyldy

Hazar deňziniň meseleleri boýunça pudagara toparyň düzümi tassyklanyldy

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Hazar deňziniň meseleleri boýunça pudagara toparynyň düzümini tassyklady. Degişli Karara Türkmenistanyň Prezidenti Hökümet mejlisiniň barşynda gol çekdi.

Bu resminama Hazarýaka döwletler bilen hyzmatdaşlygy has-da giňeltmek, şeýle hem ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň Hazar deňzi boýunça işini utgaşdyrmak maksady bilen kabul edildi.