Türkmen-german syýasy geňeşmeleri geçirildi

Türkmen-german syýasy geňeşmeleri geçirildi

Şu gün Türkmenistanyň we GFR-yň daşary işler ministrlikleriniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly syýasy gepleşikler geçirildi. Türkmen tarapyna Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew, nemes tarapyna bolsa GFR-iň DIM-niň Gündogar Ýewropa, Kawkaz we Merkezi Aziýa boýunça ygtyýarlandyrylan wekili Mihael Zibert ýolbaşçylyk etdi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär.

Taraplar söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň derejesini içgin ara alyp maslahatlaşdylar. German kompaniýalarynyň Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň dürli pudaklarynyň ösüşindäki orny bellenildi. Energetika we ulag ulgamlary boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmek bilen bagly pikir alşyldy.
Diplomatlar ekologik howpsuzlyk ulgamynda, hususan-da “Ýaşyl Merkezi Aziýa” başlangyjynyň çäklerindäki hyzmatdaşlygyň netijeliligini nygtap geçdiler. Şeýle-de saglygy goraýyş ugry boýunça bilelikdäki hereketleriň oňyn tejribesi we saglygy goraýyş ulgamynyň hünärmenleriniň arasyndaky maslahatlaşmalaryň işjeň ýagdaýda dowam etdirilmeginiň wajyplygy bellenip geçildi.
Mundan başga hem taraplar medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygyny ara alyp maslahatlaşdylar. Arheologiýa ulgamynda bilelikdäki taslamalary kämilleşdirmek mümkinçiliklerine garaldy. German halkara hyzmatdaşlyk jemgyýetiniň işjeň utgaşdyryjy orny arkaly, bilim ulgamyndaky özaragatnaşyklaryň netijeliligi bellenildi.