Ýaponiýa 2035-nji ýyla çenli Aýda zawod gurar

Ýaponiýa 2035-nji ýyla çenli Aýda zawod gurar

Ýaponiýanyň Aerokosmiki barlaglar agentligi 2035-nji ýyla çenli Aýda wodorod ýangyjynyň önümçiligi boýunça kärhanany gurmaga taýýardygyny habar berdi. Bu barada Kyodo agentligine salgylanyp, mk.ru habar berýär.

Meýilnama boýunça, kärhana hemranyň günorta polýusynda ýerleşer. Hünärmenler ol ýerde uly buz üýşmekleri bar diýip hasaplaýarlar. Ony agyz suwuny, kislorody we wodorody almak üçin ulanyp bolar. Wodorody Aýyň özünde hereket etmek üçin we kosmiki uçuşlar üçin ýangyç hökmünde ulanmak meýilleşdirilýär.
Deslapky hasaplamalara görä, astronawtlar Aýyň üstünde hereket edip, müň kilometr töweregi aralygy geçip bilerler. Ýöne Aýa uçmak üçin 37 tonna ýangyç we her barlag wagtynda onuň ýerini öwrenmek üçin 21 tonna ýangyç gerek bolýar. Materialda Aý kärhanasynyň Ýerden ýangyjyň getirilmegine çykdajyny ep-esli azaldyp biljekdigi we munuň Aýy hem-de kosmosy özleşdirmek depginini çaltlaşdyrjakdygy bellenilýär.
Geçen ýyl Ýaponiýa NASA-nyň Aý maksatnamasyna goşuljakdygyny habar berdi. Ýaponiýanyň Bilim, medeniýet, sport, ylym we tehnologiýa ministrligi bilen NASA Ýeriň tebigy hemrasyny barlagdan geçirmek pudagynda hyzmatdaşlyk etmek barada şertnama baglaşdylar. Mundan başga-da, Ýaponiýa Gateway orbita kosmiki stansiýasyny gurmakda ABŞ bilen hyzmatdaşlyk etmegi meýilleşdirýär.