28-nji sentýabrda Minskden ýene-de bir ýörite uçuş guralar

28-nji sentýabrda Minskden ýene-de bir ýörite uçuş guralar

Türkmenistan pandemiýa zerarly Belarusda galan raýatlary üçin nobatdaky ewakuasiýa uçuşyny guraýar. Uçuş 28-nji sentýabrda amala aşyrylar.

ORIENT agentliginiň habar bermegine görä, «Türkmenhowaýollarynyň» ýörite uçary 100 sany türkmen raýatyny Minskden Türkmenbada getirer. Ýurdumyza dolanyp gelen watandaşlarymyz ol ýerde iki hepdelik hökmany karantin geçerler.

Bu uçuş halkara howa gatnawlarynyň togtadylmagy zerarly wagtynda yzyna dolanyp bilmedik raýatlaryny alyp gaýtmagynyň çäklerinde Türkmenistan tarapyndan Belarusdan guralýan üçünji uçuşdyr.