Türkmenistanda «EKO-93» kysymly benziniň eksporty ýokarlanýar

Türkmenistanda «EKO-93» kysymly benziniň eksporty ýokarlanýar

2020-nji ýylyň 8 aýynda EKO-93 kysymly ulag benziniň eksporty ýokarlandy. Muňa Ahal welaýat gümrükhanasynda eksport gümrük düzgüninde resmileşdirilen ýük gümrük deklarasiýalary şaýatlyk edýär. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň saýty habar berýär.

Ahal welaýatynyň iş çägindäki «Diýar» gümrük nokadynyň üsti bilen Türkmenistanyň önümi bolan EKO-93 kysymly ulag benzini, dizel fraksiýasy we suwuklandyrylan gazy häzirki wagtda Russiýa Federasiýasy, Owganystan Yslam Respublikasy, Gruziýa, Beýik Britaniýa, Özbegistan Respublikasy, Bolgariýa we Daniýa ýaly ýurtlara iberilýär.
Statistika baradaky döwlet komitetiniň berýän maglumatlaryna görä, şu ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda Türkmenistan daşary ýurtlara tebigy gazdan gaýtadan işlenilen 134 müň tonnadan gowrak benzin eksport etdi.