Alkantara «Liwerpulyň» düzüminde birinji oýnunda APL-iň rekordyny goýdy

Alkantara «Liwerpulyň» düzüminde birinji oýnunda APL-iň rekordyny goýdy

«Liwerpulyň» täze oýunçysy Tiago Alkantara Angliýanyň Premýer ligasynyň 2-nji tapgyrynda «Çelsä» garşy duşuşykda ilkinji gezek mersisaýdlylaryň düzüminde meýdança çykdy. Şol duşuşykda Ýurgen Kloppyň şägirtleri «Çelsini» 0:2 hasabynda ýeňmegi başardy, diýip soccernews.ru habar berýär.

Alkantara duşuşygyň ikinji ýarymy başlanda oýna girendigine garamazdan, 45 minutda 75 sany anyk geçirim etmek bilen, iňlis Premýer ligasynyň rekordyny goýmagy başardy.
«Liwerpulyň» we «Çelsiniň» düzüminden başga hiç bir oýunçy bu duşuşygyň dowamynda şeýle netijäni gazanyp bilmedi.
Bu babatda hasap 2003-nji ýyldan bäri ýöredilýär. Liganyň taryhynda ýeke futbolça-da 45 minut oýnuň dowamynda şu görkezijä ýetmek başartmandy.
Ýatlatsak, Tiago Alkantara «Liwerpula» ýakynda «Bawariýadan» 33 million ýewro geçipdi.