Içeri işler ministrine we Gümrük gullugynyň başlygyna berk käýinç yglan edildi

Içeri işler ministrine we Gümrük gullugynyň başlygyna berk käýinç yglan edildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, içeri işler ministri M.Çakyýewe berk käýinç yglan etdi hem-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmek oňa soňky gezek duýduryldy.
Şeýle hem Türkmenistanyň Prezidenti wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, Döwlet gümrük gullugynyň başlygy M.Hudaýkulyýewe berk käýinç yglan etdi.
Gurbanguly Berdimuhamedowyň gol çeken degişli resminamalary barada şu gün «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.