Eýran 2019-njy ýylda dünýäniň nebit-gazynyň 24%-ini çykardy

Eýran 2019-njy ýylda dünýäniň nebit-gazynyň 24%-ini çykardy

Eýranyň milli nebit kompaniýasynyň gazyp alyş işleri boýunça müdiri Saleh Handi 2019-njy ýylda Eýranyň, umumy alanyňda, 4,97 mlrd barrel gazylyp alynýan nebiti çykarandygyny aýtdy. Bu möçber 2019-njy ýylda tutuş dünýäde nebit we gaz önümçiliginiň 24%-ine deňdir, diýip ol belledi. Bu barada PARS Today habar berýär.

"2019-njy ýylda Eýran 2,7 mlrd barrel gazylyp alynýan nebit we tapylan nebitiň umumy göwrüminiň 13%-i bilen Eram ýatagyny, soňra 2,2 barrel gazylyp alynýan nebit ätiýaçlygy bolan Namawaran ýatagyny tapdy” – diýip, ol belledi.
“Eýran deň bolmadyk bäsdeşlikde ýaşaýar. Muňa garamazdan, çäklendirmeler şertlerinde bize 2019-njy ýylda uly açyş etmek başartdy” – diýip, sözüniň üstüni ýetirdi.
“Rus “Gazpromy” 3,18 mlrd barrel bilen ikinji, British Petroleum 1,4 mlrd barrel bilen üçünji, ExxonMobil 0,9 mlrd barrel bilen dördünji, hytaý kompaniýasy bolsa 0,7 mlrd barrel bilen bäşinji orunda ýerleşdi. Şunuň bilen birlikde, Eýran dünýäde birinji orny eýeleýär” – diýip, ol belledi.