UFC-niň eks-çempiony Makgregor karýerasyny 2021-nji ýylda dikeldip biler

UFC-niň eks-çempiony Makgregor karýerasyny 2021-nji ýylda dikeldip biler

Iki diwizionda UFC-niň ozalky çempiony Konor Makgregor 2021-nji ýylda ringe dolanyp biler. UFC-niň prezidenti Dana Uaýt 2021-nji ýylda Konor Makgregoryň gatnaşmagynda çäre geçirmegi meýilleşdirýändigini habar berdi. Muny matchtv.ru ýetirýär.

Ýatlap geçsek, irlandiýaly söweşiji 2020-nji ýylyň iýunynda guramadan gidýändigini we karýerasyny tamamlaýandygyny mälim etdi.

“Biz indiki ýylyň başynda Konor üçin gyzykly bir zat taýýarlaýarys. Indiki ýylda ol dolanar. Men onuň uruşjakdygy barada aýdamok, ýöne käbir zatlary biz häzir maslahatlaşýarys” – diýip, ESPN telekanaly Uaýtyň sözlerini getirýär.

Gepleşikler baradaky habary söweşijiniň agenti Oudi Attar hem tassyklady.

“Ýakynda biziň UFC bilen örän gyzykly gepleşigimiz boldy. Biz tolgunýarys we käbir gyzykly zatlaryň üstünde işleýäris. Geljek ýylda bize gaty gyzykly zatlar garaşýar” – diýip, Attar belleýär.

UFC-de Makgregor soňky söweşini UFC 246 turnirinde Donald Serronä garşy geçirdi. Söweş irlandiýalynyň ýeňmegi bilen tamamlandy, ýagny ol garşydaşyny birinji raundda nokauta gidirdi.
Makgregor jemi 26 söweş geçirdi, 22 gezek ýeňiş gazandy we 4 gezek ýeňildi.