Türkmenistan pandemiýa zerarly Türkiýede galan raýatlaryny getirer

Türkmenistan pandemiýa zerarly Türkiýede galan raýatlaryny getirer

2020-nji ýylyň 24-nji sentýabrynda Türkmenistan pandemiýa zerarly Türkiýede galan 277 sany raýatyny getirmek üçin ýörite uçuş guramagy meýilleşdirýär. «Türkmenhowaýollary» Aşgabat — Stambul — Türkmenabat ugry boýunça gatnawy amala aşyrmagy meýilleşdirýär, diýip ORIENT agentligi habar berýär.

Watanymyza dolanyp gelen ähli raýatlarymyz Türkmenabatda hökmany iki hepdelik karantin geçerler.

Mundan öň, Türkmenistan Belarusda, Russiýada we Hindistanda galan raýatlary üçin şular ýaly uçuşlary gurapdy. Ýaňy-ýakynda bolsa, ýurdumyza Malaýziýadan ýörite uçuşyň gelendigi barada habar beripdik.