Söwda, naharhana, hyzmatlar we sport kärhanalarynyň işine çäklendirmeler uzaldyldy

Söwda, naharhana, hyzmatlar we sport kärhanalarynyň işine çäklendirmeler uzaldyldy

Türkmenistanda azyk we gündelik sarp ediş harytlary dükanlaryndan daşary, söwda nokatlarynyň işine girizilen wagtlaýyn çäklendirmeler şu ýylyň 15-nji oktýabryna çenli uzaldyldy diýip, ORIENT habar berýär.

Jemgyýetçilik naharhanalarynyň - banket zallarynyň, restoranlaryň, kafeleriň, garbanyşhanalaryň we ş.m. işine wagtlaýyn çäklendirmeler 15-nji oktýabra çenli uzaldyldy.
Şuňa meňzeş çäklendirmeler hyzmatlar ulgamyna degişli edaralar we kärhanalar - (kinoteatrlar, teatrlar, oýun attraksionlary, muzeýler, gözellik salonlary, hammamlar), sport desgalary (basseýnler, fitnes we aerobika klublary), eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, gysga möhletli okuwlar we oýun merkezleri üçin giňeldilýär.
Şol bir wagtyň özünde, jemgyýetçilik hyzmatlary pudagynda dellekhanalaryň we tikinçilik atelýeleriniň ähmiýetini göz öňünde tutup, bu desgalara berlen iş rugsady 1-nji oktýabra çenli uzaldyldy. Dellekhanalar we tikinçilik atelýeleri häzirki sanitariýa we arassaçylyk düzgünlerini berk berjaý etmek bilen, sagat 09:00-dan 20:00-a çenli iş tertibinde işläp bilerler.