Mbappe möwsümiň ahyrynda "PSŽ-den" gitmäge hyýallanýar

Mbappe möwsümiň ahyrynda "PSŽ-den" gitmäge hyýallanýar

Fransiýanyň milli ýygyndysynyň hüjümçisi Kilian Mbappe möwsümiň ahyrynda "Pari Sen-Žermeni" terk etjekdigini toparyň ýolbaşçylaryna mälim etdi diýip, The Times neşirine salgylanyp, RIA Nowosti habar berýär.

Neşiriň berýän maglumatyna görä, 21 ýaşly hüjümçi karýerasyny başga ýerde dowam etdirmek isleýändigi sebäpli 2020/21 möwsüminiň ahyrynda "PSŽ-den" gider. Ol iňlis premýer-ligasynyň ýa-da ispan La Ligasynyň klublarynyň birine geçmäge hyýallanýar diýlip çaklanylýar. Ondan öň, habar beriş serişdelerinde Mbappe bilen Madridiň "Realy", "Ýuwentus", "Mançester Siti", "Mançester Ýunaýted", "Liwerpul" ýaly klublaryň gyzyklanýandygy habar berlipdi.
Mbappe "PSŽ-de" 2017-nji ýyldan bäri çykyş edip gelýär. Ol bu toparyň düzüminde 124 oýun geçirip, olarda 90 gezek tapawutlanmagy başardy. Şeýle hem 3 gezek Fransiýanyň çempiony, ýurduň we liganyň kuboklarynyň eýesi boldy.