«Halkbank» DTB açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine öwrüler

«Halkbank» DTB açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine öwrüler

«Halkbank» döwlet täjirçilik bankynyň guramaçylyk-hukuk görnüşini üýtgedilip, ol açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine öwrüler. Şeýle hem döwlet banklarynyň birnäçesiniň guramaçylyk-hukuk düzümini üýtgetmek baradaky meseläniň üstünde işleniler. Bu barada Ministrler Kabinetiniň anna güni geçirilen mejlisinde habar berildi.

Wise-premýer G.Müşşikow Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Merkezi bank bilen bilelikde geçiren seljermesiniň netijeleriniň esasynda «Halkbank» döwlet täjirçilik bankynyň guramaçylyk-hukuk görnüşini üýtgedip, ony açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine öwürmek baradaky teklibi Türkmenistanyň Prezidentiniň garamagyna hödürledi.
Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň karz edaralarynyň işini mundan beýläk-de ösdürmek boýunça görülýän çäreleriň banklaryň maýa goýum kuwwatyny ýokarlandyrmaga, maliýe binýadyny pugtalandyrmaga, bank gözegçiligini kämilleşdirmäge, degişli amallaryň möçberini giňeltmäge oňyn täsir etmelidigini belledi.
Hormatly Prezidentimiz “Halkbank” döwlet täjirçilik bankynyň guramaçylyk-hukuk görnüşini açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine öwürmek baradaky teklibi goldap, wise-premýere göz öňünde tutulan işleri bellenen möhletde geçirmegi hem-de döwlet banklarynyň birnäçesiniň guramaçylyk-hukuk düzümini üýtgetmek baradaky meseläniň üstünde işlemegi tabşyrdy.