Türkmenistan COVID-19-a garşy göreşmek üçin Russiýadan barlag-ulgamlaryny kabul etdi

Türkmenistan COVID-19-a garşy göreşmek üçin Russiýadan barlag-ulgamlaryny kabul etdi

Russiýa COVID-19 bilen diňe bir özüniň çäklerinde göreşmän, eýsem, beýleki ýurtlara hem kömek edýär. Sputnik agentliginiň habar bermegine görä, 4-nji sentýabrda koronawirus bilen göreşmek üçin Russiýanyň kömegini 39 döwlet aldy.

Rospotrebnadzorda agentlige dünýäniň dürli künjeklerindäki lukmançylyk edaralarynyň 1 066 200 barlag üçin 10 662 toplumy we 1 054 700 barlaga nusga taýýarlamak üçin reagentleri alandygyny gürrüň berdiler.
Bu kömegiň esasy bölegi GDA döwletlerine iberildi, ýagny 699 700 barlag üçin 6 997 toplum we 737 200 barlag üçin reagentler iberildi.
Ýakyn ýurtlaryň arasyndan barlag-ulgamlaryny üpjün etmekde uly kömegi, COVID-19 täze koronawirusyň barlaghana anyklaýyş işleri üçin reagentleri, şeýle-de geçiriş nokatlaryny üpjün etmek üçin termometrleri Gyrgyzystan kabul etdi. Respublika 157 000 barlag üçin 1 570 toplumy, 157 000 barlaga nusga taýýarlamak üçin reagentleri, bedeniň temperaturasyny aragatnaşyksyz ölçemek üçin 10 sany enjamy aldy.
Hödürlenilen maglumat grafikasyna laýyklykda, Türkmenistan Russiýadan 138 500 barlag-ulgamyny kabul etdi.