Minskden we Moskwadan türkmen raýatlaryny getirmek üçin ýörite uçuş guralar

Minskden we Moskwadan türkmen raýatlaryny getirmek üçin ýörite uçuş guralar

«Türkmenhowaýollary» awiakompaniýasy koronawirus pandemiýasy bilen baglanyşykly çäklendirmeler sebäpli wagtynda öýlerine gaýdyp bilmedik türkmen raýatlaryny tapgyrlaýyn ýurdumyza alyp gaýtmagyny dowam etdirýär.

Indiki ýörite uçuş ýekşenbe güni - 6-njy sentýabrda Aşgabat — Minsk — Türkmenabat ugry boýunça amala aşyrylar. Geljek hepde, ýagny 8-nji sentýabrda bolsa Moskwada galan türkmen raýatlarynyň alnyp gaýdylmagyna garaşylýar. Uçuşlar Boeing 777-200 uçarynda amala aşyrylar. Bu barada ORIENT habar berýär.
Ýurdumyza gelenden soňra, ähli raýatlar Türkmenabatda lukmançylyk gözegçiligi astynda 14 gün hökmany karantinde bolarlar.