Astrahanyň döwlet tehniki uniwersitetinde Türkmenistanyň konsuly bilen duşuşyk geçirildi

Astrahanyň döwlet tehniki uniwersitetinde Türkmenistanyň konsuly bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň Astrahandaky (Russiýa Federasiýasy) konsuly Güýç Garaýew Astrahan döwlet tehniki uniwersitetiniň rektory Aleksandr Newalennyý bilen duşuşyk geçirdi. Bu barada Konsullygyň metbugat gullugynda habar berilýär.

Duşuşygyň dowamynda türkmen ýaşlaryny hünärleriň dürli ugurlary boýunça taýýarlamak meseleleri, şeýle-de akademiki mobillik ugrunda, balyk hojalygy we nebit-gaz pudagynda hyzmatdaşlyk etmek mümkinçiligi maslahatlaşyldy. Häzirki wagtda uniwersitetde 400-den gowrak türkmenistanly ýaş ýigitler we gyzlar bilim alýar.
Şu ýylda biziň ýurdumyzda Bitaraplygymyzyň 25 ýyllygynyň bellenilmegi mynasybetli rektor A.Newalennyý türkmen halkyna gutlag iberdi we Astrahan sebitinde epidemiologik ýagdaý gowşandan soň, bu senä bagyşlap bilelikdäki çäreleri guramaga taýýardygyny aýtdy.
Wekil üçin uniwersitetde tanyşdyrylyş ekskursiýasy gurnaldy. Ýokary okuw jaýyna saparynyň çäklerinde G.Garaýew türkmen talyplary bilen hem duşuşdy.