Smartfonyň işleýşini çaltlaşdyrmak üçin haýsy programmalary pozmaly?

Smartfonyň işleýşini çaltlaşdyrmak üçin haýsy programmalary pozmaly?

Smartfonyňyzyň işleýşini çaltlaşdyrmak üçin köp ýer tutýan we fonda işläp bilýän gereksiz ýa-da agyr programmalardan dynmak gerek. Bu telefonyň iş stolundaky gurallara (wijetlere - Red.) hem degişlidir, olar telefonyň işleýşini haýalladyp bilýär diýip, "Digital Citizen NAFI" platformasynyň hünärmeni Wladimir Gritsenko aýdýar. Bu barada 1prime.ru habar berýär.

Esasan hem köne smartfonlar "haýallaýar" we bu iOS-da bolşy ýaly, Android enjamlaryna hem degişlidir. Häzirki zaman ultra býudjet telefonlary ýeňil “Android Go” operasiýa ulgamynda hem haýal işleýärler.
Köne ýa-da býudjetli smartfonlary iki ýol bilen çaltlaşdyrmaga synanyşyp bilersiňiz: ulgamyň sazlamalaryny üýtgetmeli we artykmaç programmalary aýyrmaly ýa-da serişde az sarp edýänleri bilen çalyşmaly.

"Ilki bilen, Facebook we YouTube ýaly hakykatdanam agyr programmalara üns bermek gerek. Mysal üçin, Android-de programmalaryň ýeňil wersiýalary bar - mysal üçin, Facebook lite, Google Maps Go. Web-brauzerde saýtyň ýa-da hyzmatyň ýeňil mobil wersiýasyny ulanyp bilersiňiz we telefonyň işleýşini haýalladýan bolsa, aýratyn programmadan düýbünden ýüz öwrüň" - diýip, hünärmen maslahat berýär.

Şeýle hem okap bilersiňiz: