Täze «Betmeni» düşürmek işleri sentýabrda dikeldiler

Täze «Betmeni» düşürmek işleri sentýabrda dikeldiler

Warner Bros. kinokompaniýasy amerikan režissýory Mett Riwziň «Betmen» filmini düşürmek işlerini dikeltmegi meýilleşdirýär. Martda bu işleri koronawirus pandemiýasy bilen baglylykda köpçülikleýin çäreleriň gadagan edilendigi sebäpli togtatmaly boldy.

Işleri sentýabryň başynda Leavesden studiýasynda başlanar. Warner Bros. kompaniýasynyň wekilleri heniz toparyň meýdança dolanjakdygy baradaky habary teswirlemediler diýip, «Variety» gazeti habar berýär.
Angliýanyň medeniýet, media we sport departamenti we Saglygy goraýyş guramasy kinony düşürme işlerini geçirmek barada ygtyýarnama iýunda gol çekdiler. Ýöne topar işe dolanmaga howlukmady.
News.ru britan aktýory Robert Pattinsonyň Mett Riwziň täze filminde Betmeniň roluna kastinge geçmek üçin Kristofer Nolana ýalan sözländigini boýun alandygyny ýazdy. Pattinson «The Iris Times» neşirine beren interwýusynda Brýus Ueýniň roluna synaglar başlananda, «Delil» kartinasyny düşürmek işlerinde eýýäm bolandygyny aýtdy. Kasting gizlinlikde saklanýardy, şonuň üçin aktýora prodýuserler bilen duşuşar ýaly Nolan üçin bir zatlar oýlap tapmaly boldy.

— Men gyssagly maşgala işlerimiň bardygyny aýtdym. Men muny diýenimden soň, ol şeýle jogap berdi: «Sen «Betmene» synaglara barýaň, şeýle dälmi?» – diýip, artist aýtdy.

2019-njy ýylyň ahyrynda Pattinson Aaron Teýlor-Jonson, Armi Hammer we Nikolas Holt bilen bilelikde super-gahrymanyň roluna dalaşgärleriň gysga-sanawyndady.