Russiýa uçmaga esasy bolan şahslardan arzalary kabul etmegiň möhleti tamamlanýar - ilçihana

Russiýa uçmaga esasy bolan şahslardan arzalary kabul etmegiň möhleti tamamlanýar - ilçihana

Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy 20-nji awgustda 12:00-da RF-iň çägine girmäge esasy bolan şahslardan guraljak ýörite uçar gatnawyna arzalary kabul etmegini bes edýär. Uçar gatnawy şu ýylyň 25-nji we 30-njy awgustynda amala aşyrylar.

«Görkezilen wagtdan soň gelen resminamalar soňrakky gatnawlar üçin sanawy taýýarlanylanda hasaba alnar» diýlip, ilçihananyň resmi saýtynda habar berilýär. Şeýle hem saýtda RF-iň çägine girmek üçin esaslar bilen tanşyp bilersiňiz.