«Türkhowaýollary» 1-nji sentýabrdan Aşgabada uçuşlary gaýtadan dikeltmegi meýilleşdirýär

«Türkhowaýollary» 1-nji sentýabrdan Aşgabada uçuşlary gaýtadan dikeltmegi meýilleşdirýär

Koronawirus sebäpli halkara gatnawlaryny togtadan we olaryň köpüsini 11-nji iýunda täzeden dikelden «Türkhowaýollary» awikompaniýasy sentýabr aýy üçin täze uçuş meýilnamasyny yglan etdi diýip, Daily Sabah habar berýär.

Kompaniýa 16-njy awgustdaky beýannamasynda «milli we halkara saglygy goraýyş edaralary bilen yhlasly işleriň netijesinde» indiki aýyň meýilnamasy boýunça ylalaşandyklaryny aýtdy.
Beýannamada müşderilere giň syýahat mümkinçilikleriniň hödürlenjekdigi, bu çylşyrymly döwürde meýilnama düzmek kyn bolansoň, uçuşlaryň togtadylmagynyň hökümetleriň kararlaryna baglydygy bellenilýär. Şonuň üçin müşderilere 21-nji martdan 31-nji awgust aralygynda satyn alnan biletleri çalyşmak üçin çäksiz mümkinçilikler hödürlenýär.
Kompaniýa 1-nji sentýabrdan başlap, Aşgabada (Türkmenistan) uçuşlar bilen birlikde, Eýrana (Tähran, Töwriz, Şiraz we Maşat), Kanada (Wankuwer); Madagaskara (Antananarivo); Estoniýa (Tallin), Latwiýa (Riga), Gruziýa (Batumi we Tbilisi); Wýetnama (Hanoý we Hoşimin); Saud Arabystanyna (Dammam we Er-Riýad); Alžire (Konstantin we Oran); Owganystana (Mazar-i-Şerif); Russiýa (Krasnodar, Soçi we Kazan); Yraga (Süleýmaniýa); Hindistana (Mumbaý we Nýu-Deli); Bahreýne; Iordaniýa (Amman halkara howa menzili); Litwa (Wilnius); Mongoliýa (Ulan Bator); Gresiýa (Saloniki); Marokka (Marakeş); Omana (Muskat) ; Nigeriýa (Abuja we Lagos); Günorta Afrika (Keýptaun, Ýohannesburg we Durban) hem-de Birleşen Arap Emirliklerine (Abu Dabi) uçuşlary dikeltmegiň meýilleşdirilendigini habar berdi.