Türkmenistan dünýädäki pandemiýanyň täsirlerine garamazdan ösmegini dowam edýär — Prezident

Türkmenistan dünýädäki pandemiýanyň täsirlerine garamazdan ösmegini dowam edýär — Prezident

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň anna güni geçen mejlisinde onuň agzalaryna ýüzlenip, ýurdumyzda şu ýylyň ýedi aýynda alnyp barlan işleriň netijeleriniň koronawirus ýokanjynyň ýaýramagy we onuň dünýä ykdysadyýetine ýetirýän täsiri sebäpli, emele gelen daşarky ýagdaýlara garamazdan, Garaşsyz döwletimiziň kabul eden maksatnamalaryna laýyklykda ösmegini dowam edýändigini nygtady.

Hasabat döwründe jemi içerki önümiň ösüşi 5,7 göterim boldy. Ýurdumyzda iri senagat we durmuş maksatly desgalaryň gurluşygy dowam edýär.