AGTS «Android» üçin mobil programmasynyň mümkinçiliklerini giňeltdi

AGTS «Android» üçin mobil programmasynyň mümkinçiliklerini giňeltdi

«Aşgabat şäher telefon ulgamy» ÝPGJ Androidde işleýän enjamlar üçin niýetlenen mobil programmasynyň mümkinçiliklerini ep-esli giňeltdi diýip, kompaniýanyň resmi saýty habar berýär.

Maglumatlara görä, onda internet we IP-teleýaýlym hyzmatlaryny onlaýn birikdirmek, nyrh meýilnamalaryny saýlamak, ulanylýan hyzmatlarda näsazlyklar we bökdençlikler baradaky ýüz tutmalary ýerleşdirmek ýaly mümkinçilikler peýda boldy.
Täzelenen ykjam programmany Google Play-den göçürip alyp bolýar.
Bu programmanyň kömegi bilen ulanyjynyň birikdirilen hyzmatlaryň sanawy we hasabyň ýagdaýy bilen tanşyp biljekdigi aýdylýar. Şeýle hem olarda hyzmatlar üçin tölegleri geçirip ýa-da Altyn Asyr plastik kartlaryny ulanyp, onlaýn hasaby dolduryp bolýar. Programma häzirki wagtda Aşgabat şäheriniň abonentleri üçin elýeterlidir.

Şeýle hem okap bilersiňiz:
AŞTU müşderilerine internet we IPTV hyzmatlaryny öýden birikdirmek mümkinçiligini döretdi