BSGG sosial ulgamlarda örtük geýmek hepdeligini yglan etdi

BSGG sosial ulgamlarda örtük geýmek hepdeligini yglan etdi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy 7-nji awgustdan 14-nji awgust aralygynda lukmançylyk agyz-burun örtügini geýmek hepdeligini yglan etdi. Bu barada Trend habar berdi.

Örtük geýmek bilen adamlar diňe bir özlerini däl, eýsem, töweregindäkileri hem goraýar diýip, BSGG habar berýär. Hepdeligiň dowamynda adamlar öz örtükli suratlaryny we wideolaryny #maskatax heştegi arkaly paýlaşmak, şeýle hem tanyşlaryna we ýakynlaryna "estafetany geçirmek" arkaly aksiýa goşulyp bilerler.
BSGG agyz-burun örtügini dogry geýilmelidigini, ýagny burny we agzy doly ýapmalydygyny belleýär. Guramanyň pikiriçe, COVID-19-dan diňe örtük geýmek bilen goranmak mümkin däl. Adamlar howpsuz aralygy saklamaly, jemgyýetçilik ýerlerinden gaça durmaly, üsgürilende we asgyrylanda agzy we burny ýapmaly, ellerini arassa saklamaly we beýleki arassaçylyk düzgünlerini berjaý etmeli.