Alymlar nebit önümlerini dargadyjy serişdäni döretdiler

Alymlar nebit önümlerini dargadyjy serişdäni döretdiler

Senagat tehnologiýalarynyň we dizaýnyň Sankt-Peterburg döwlet uniwersitetiniň Tehnologiýanyň we energetikanyň ýokary mekdebiniň işgärleri nebit önümlerini dargadyjy serişdäni döretdiler. Bu barada RIA Nowosti agentligine RF-iň Bilim we ylym ministrliginiň metbugat gullugynda habar berdiler. 

Täze bioserişdäniň esasy artykmaç tarapynyň biri onuň hem toprakda, hem suwda netijeli işleýändigidir. Mundan başga-da, onuň ulanylyşy ýönekeý we ol hünär başarnygyny talap etmeýär. 

«Bioserişde temperaturanyň pes derejesinde-de nebit önümlerini dargatmakda oňyn netije görkezdi» – diýip bellemek bilen, ministrlikde Arhangelsk sebitindäki «Sawwatiýa» obýektinde awiasion ýangyjy bilen hapalanan howdanyň 20 gije-gündizde 99,2% arassalanandygy barada gürrüň berdiler. 

Bioserişdäniň meýdandaky synagy dürli kärhanalaryň binýadynda, şol sanda nebit hapasynyň ýaşy üç ýyldan köp bolan ýerlerde hem geçirildi. Tejribeleýin arassalaýyş işiniň geçirilen bir ýylynyň içinde toprakda nebit önümleriniň düzümi 90% azaldy.
Alymlar heläkçiligiň esasynda dökülen nebiti we suwda, toprakda, asfaltda, betonda we beýleki gaty örtüklerde nebit önümlerini ýok etmeklige niýetlenilen özboluşly sorbenti hem döretdiler. Şeýle önümleriň nebit önümleriniň dökülen ýerlerinde ekologiki heläkçiligiň öňüni almaga mümkinçilik berjekdigi bellenilýär.