Nurmagomedow dosty Daniel Kormýä çempionlyk duşuşygynda üstünlik arzuw etdi

Nurmagomedow dosty Daniel Kormýä çempionlyk duşuşygynda üstünlik arzuw etdi

Garyşyk söweş sungatynyň (MMA) russiýaly wekili Habib Nurmagomedow Stipe Mioçiç bilen çempionlyk ugrunda göreşjek dosty Daniel Kormýä üstünlik arzuw etdi. Bu barada Ria Nowosti agentligi habar berýär.

15-nji awgustda agyr agramda geçiriljek bu söweş UFC 252 ýaryşynyň öňüni çeker. Ozal türgenler iki gezek duşuşdylar we çempionlyk guşagyny biri-birinden alyp, gezekleşip ýeňýärdiler. Çempionlyk guşagynyň häzirki eýesi — Mioçiç.

Nurmagomedow öz Instagram sahypasynda Kormýeniň we toparynyň suratyny ýerleşdirip:

"Dogan, öňe hem-de üstünlik! Örän gowy garşydaş bilen boljak söweşiňden öň gaty tolgunýaryn. Bu ýigitleriň seni ýagşyja "işletjekdigine" ynanýaryn" - diýip ýazdy.