Obameýangyň dubly bilen «Arsenal» Angliýanyň Kubogyny we Ýewropa ligasyna gatnaşmak hukugyny gazandy

Obameýangyň dubly bilen «Arsenal» Angliýanyň Kubogyny we Ýewropa ligasyna gatnaşmak hukugyny gazandy

«Arsenal» final duşuşygynda «Çelsini» 2:1 hasabynda ýeňip, Angliýanyň kubogyny eýelemegi başardy.

Duşuşykda Lemperdiň oýunçylarynyň ilki bolup hasaby açandygyna garamazdan, oýnuň ykbalyny gabonly futbolçy Pýer Emerik Obameýang çözdi. Hüjümçi bu duşuşyga kapitanlyk daňysy bilen çykypdy. Galyberse-de, 2-nji geçiren goly Obameýang üçin «Arsenalyň» düzümindäki 70-nji pökgüsi bolupdy.
«Arsenal» taryhynda 14 gezek Angliýanyň Kubogyny eýeledi. Şeýlelikde, ol bu baýragy 12 gezek gazanmagy başaran «Mançester Ýunaýtedden» arany açýar.
Şeýle hem bu ýeňşi «Arsenalyň» ýewropa ligasynda çykyş etmegine ýol açdy.
Kubogy gowşurmak dabarasynda kiçeňräk hadysa hem bolup geçdi — Obameýang kubogy elinden gaçyrdy.