Maýk Taýson bilen Roý Jonsuň göreşiniň senesi belli boldy

Maýk Taýson bilen Roý Jonsuň göreşiniň senesi belli boldy

90-njy ýyllaryň iki sany taryhy boksçylary — dünýäniň agyr agramdaky öňki çempiony Maýk Taýson bilen dört kategoriýada dünýäniň eks-çempiony Roý Jons-Kiçiniň arasyndaky göreş 12-nji sentýabrda Karsonda (Koliforniýa ştaty, ABŞ) geçiriler. Bu barada sports.ru Maýk Taýsonyň resmi Twitter sahypasyna salgylanyp habar berýär.

Meýilleşdirilişi ýaly, göreş sekiz raunddan ybarat bolar.

Şeýle hem habar berlişi ýaly, bu duşuşyk baryp 2003-nji ýylda hem geçirilip bilerdi. Emma boksçylary şol wagt hödürlenen baýragyň möçberi — 40 million dollar kanagatlandyrmandyr.

Öň habar berşimiz ýaly, Roý Jons karýerasyny tamamlandygyna garamazdan, Maýk Taýsonyň göreşe çagyryşyna jogap berdi.