Türkmen-eýran serhediniň Sarahs stansiýasyndan her günde geçýän wagonlaryň sany ýüzden geçdi

Türkmen-eýran serhediniň Sarahs stansiýasyndan her günde geçýän wagonlaryň sany ýüzden geçdi

Türkmenistan bilen Eýranyň serhedindäki Sarahs demir ýol menzilinden her günde ýüz töweregi dürli wagon gelip-geçýär. Bu barada ORIENT agentligi habar berýär.

Gubernator Muhammet Reza Rajabi Mogaddam ISNA habarlar agentligine beren interwýusynda şeýle belleýär: «Iki ýurduň tagallalary netijesinde, Sarahs (Türkmenistan) serhedinde ýük wagonlarynyň gündelik üstaşyr geçişine mukdar çäklendirmesi aýryldy. Sarahs serhet bölüminde dezinfeksiýa tunelleri döredildi. Eýrandan Türkmenistana eksport edilýän harytlaryň köpüsi – gurluşyk materiallary we oba hojalyk önümleri».

Eýran Türkmenistan üçin ikitaraplaýyn özara bähbitli gatnaşyklary pugtalandyrmak babatda möhüm ähmiýete eýe bolan, bilelikde onlarça iri taslama durmuşa geçirilen ýa-da durmuşa geçirilýän iň uly ykdysady hyzmatdaşlardan biridir.