Türkmenbaşy bilen Baku uly ýük göteriji ulag serişdeleriniň gatnawyny artdyrdy

Türkmenbaşy bilen Baku uly ýük göteriji ulag serişdeleriniň gatnawyny artdyrdy

Uly ýük göteriji ulag serişdeleriniň “Bakuwyň halkara deňiz söwda porty” ÝGPJ arkaly geçirilmegi şu ýylyň 6 aýynda 14,4%, ýagny 17 173-e çenli ýokarlandy. Bu barada Baku portuna salgylanmak bilen azerbaýjan KHBS-i habar berýär.

“Olardan 11 776 sanysy (68,6%) Baku — Türkmenbaşy — Baku ugry boýunça, 5 397 sanysy (31,4%) Baku — Kuryk — Baku ugry boýunça iberildi” diýlip, habarda bellenilýär.
KHBS “Bakuwyň halkara deňiz söwda porty” ÝGPJ-niň ýük geçiriji göwrüminiň şu ýylyň 6 aýynyň içinde 2 mln 524,8 müň tonna barabar bolandygyny we onuň 2019-njy ýylyň degişli döwri (1 mln 981,2 müň tonna) bilen deňeşdirilende 27% köpdügini belleýärler.
Göni äkidilýän ýükleriň paýyna 2 mln 192,8 müň tonna ýa-da umumy ýük geçirijiligiň 87%-i degişli boldy. Gury ýükleriň geçirijiligi 5 esse ýokarlanyp, 401 müň tonna barabar boldy.
Eger-de ýükleri daşama pandemiýa garamazdan ýokarlansa, onda ýolagçy gatnawlary azalýar. Ýagny, Baku portunyň hyzmatlaryndan birinji ýarymýylyň içinde 13 776 ýolagçy peýdalandy, bu bolsa 2019-njy ýylyň degişli görkezijisinden 31% azdyr.