Türkmen kompaniýalary ISO boýunça onlaýn konferensiýa gatnaşmaga çagyrylýar

Türkmen kompaniýalary ISO boýunça onlaýn konferensiýa gatnaşmaga çagyrylýar

Türkmen kompaniýalary öz önümlerini yzly-yzyna halkara bazarlara çykarmaga çalyşýarlar. Munuň üçin olara, ISO Halkara standartlaşdyryş guramasynyň ölçeglerine laýyklykda, hil taýdan baha berilýär.

ORIENT-iň habar bermegine görä, türkmen telekeçilerini birnäçe ugurda wajyp ülňüleriň täzelenmegi bilen tanyşdyrmak maksady bilen, CERT Academy halkara okuw kompaniýasy CERT International (Slowakiýa) we «Management» hünär žurnaly bilen bilelikde, USAID-iň goldamagynda olary, şol sanda Merkezi Aziýanyň beýleki kompaniýalaryny iki günlük onlaýn seminaryna tölegsiz gatnaşmaga çagyrýar. 10-njy hem-de 11-nji awgustda CERT-iň wekilleri ISO, biznes strategiýalar, durnukly ösüş we dünýäniň innowasiýa kompaniýalarynyň tejribesi barada söhbet ederler.
Goşmaça maglumatlary almaty@cert-academy.org elektron poçtasy we +7 (727) 356 45 10, +7 (775) 630 10 90 (WhatsApp) telefon belgileri arkaly, şeýle hem guramanyň web sahypasyndan alyp bilersiňiz.
Türkmenistan dünýä köp zat hödürläp biler: logistikadan başlap, ýokary hilli oba hojalyk önümlerine, gaýtadan işlenen et önümlerinden başlap, bioplastige çenli. Sebitiň kompaniýalary Merkezi Aziýanyň täze döreýän ulag merkeziniň şertlerinde dünýä bazarynda özlerini has gowy görkezip bilerler we ISO kepilnamasy bilen talap edilýän we ýokary hilli önümleri hödürlemäge mümkinçilik alarlar.