Türkmenistan Russiýadan 1100 sany täze wagon satyn alar

Türkmenistan Russiýadan 1100 sany täze wagon satyn alar

«Türkmendemirýollary» agentligi dolanyşykda düzümiň parkyny täzelemegiň çäklerinde Russiýa Federasiýasyndan 1100 sany täze wagon, ýagny 300 sany üsti ýapyk, 300 sany ýarym açyk wagonlary we 500 sany nebit-benzin çeleklerini (sisternalary) satyn almagy meýilleşdirýär.

Russiýanyň Söwda wekilhanasynyň ýolbaşçylary we ekspertleri «Türkmendemirýollary» agentliginiň hem-de «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçylarynyň we hünärmenleriniň arasynda «Трансмашхолдинг», «НПК «Уралвагонзавод», «Алтайвагон» paýdarlar jemgyýetleriniň hem-de «Транспутьмаш» söwda öýüniň wekilleri bilen bilelikde iş wideokonferensiýasyny guradylar. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Senagat we Söwda ministrliginiň internet portalyna salgylanyp, ORIENT habar berýär.
Maslahata gatnaşyjylar demirýol enjamlary we ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmek babatynda rus-türkmen ykdysady gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýy we geljegi barada pikir alyşdylar. Şeýle hem, söhbetdeşlikde rus demirýol önümleriniň türkmen tarapynyň bu pudakdaky talaplaryna laýyk gelmeginiň ähmiýeti bellendi.
Taraplar hyzmatdaşlygyň geljegi barada hem ylalaşdylar. Çäräniň netijesinde, gatnaşyjylar ýygnagyň netijeliligi barada ylalaşdylar we mundan beýläkki gepleşikler babatda meseleleri belläp geçdiler