«Ene mähri» halkara merkezi iýulyň ahyryna çenli ýapylar

«Ene mähri» halkara merkezi iýulyň ahyryna çenli ýapylar

Ýurtda ýiti ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça Döwlet meýilnamasynyň çäginde, zyýansyzlandyrmak maksady bilen Aşgabat şäherinde Berzeňňide ýerleşýän Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş «Ene mähri» halkara merkezi wagtlaýyn işini bes etdi. Deslapky maglumatlara görä, merkez 29-njy iýulda hem ýapyk bolar. Bu barada Arzuw News agentligi habar berdi.

Merkeziň açyljak senesini anyklamak üçin raýatlar 30-njy iýuldan merkeziň kabulhanasyna jaň edip bilerler.