Antaliýa syýahatçylyk akymy iýulda tas 30 müňe çenli ýokarlandy

Antaliýa syýahatçylyk akymy iýulda tas 30 müňe çenli ýokarlandy

Türkiýäniň Antaliýa şäheri iýulyň geçen hepdesinde 27 müň töweregi myhmany kabul etdi. Bu barada “Hurriyet Daily News” gazetine salgylanmak bilen gazeta.ru habar berýär.
Türkiýäniň professional myhmanhana menejerleriniň assosiasiýasynyň ýolbaşçysy Ýulkaý Atmaja 10,5 müň töweregi syýahatçynyň şähere Ukrainadan gelendigini belledi. Iýun aýynda meşhur türk şypajaýyna 21 müňden gowrak daşary ýurt syýahatçylary bardy. Syýahatçylyk akymy Gazagystandan we Belorussiýadan gelen syýahatçylar bilen hem belli boldy.
“Gazaklardan, beloruslardan we ukrainlerden 1-nji iýulda başlanan syýahatçylyk akymy dowam edýär. 10 müňden gowrak ukrainler iýulyň birinji hepdesinde geldiler we eýýäm öz watanyna dolandylar” – diýip, Ýulkaý Atmaja belleýär. Onuň aýtmagyna görä, Antaliýanyň syýahatçylyk guramalary koronawirus epidemiýasy sebäpli tutuş dünýäde girizilen karantin çäklendirmelerinden soň ýokary depgin bilen dikelýär.