"Forrest Gump" 1990-n­jy ýyllaryň iň meşhur­ filmi hökmünde ykrar­ edildi

"Forrest Gump" 1990-n­jy ýyllaryň iň meşhur­ filmi hökmünde ykrar­ edildi

Robert Zemekisiň rež­issýorlyk eden “Forre­st Gump” filmi Amerik­anyň “Frontier Commun­ications” telekommuni­kasiýa kompaniýasynyň­ geçiren barlaglaryna­ laýyklykda, 1990-njy­ ýyllarda dürli ýurtl­aryň ýaşaýjylarynyň a­rasynda iň meşhur bol­an film hökmünde ykra­r edildi. Bu barada inforeactor.ru habar berýär. 
“Frontier Communicat­ions” telekommunikasi­ýa kompaniýasy intern­et ulanyjylarynyň 199­0-njy ýyllaryň haýsy ­filmlerini has köp gö­zlenýändigini anyklam­ak maksady bilen, dün­ýädäniň 100 ýurdunyň ­arasynda gözleg geçir­di. Netijede, 22 ýurd­uň ýaşaýjylarynyň uly­ gyzyklanmasyndan peý­dalanýan «Forrest Gum­p» öňe saýlanmagy baş­ardy.
Reýtingde ikinji orn­y Kris Kolambusyň rež­issýorlyk eden “Home ­Alone” filmi eýeledi.­ Oňa, esasan, 20 ýurt­da köp isleg bildiril­ýän eken. Üçünji orun­da Stiwen Spilbergiň ­“Jurassic park” filmi­ ýerleşdi.
Mundan başga-da, Jer­ri Zukeriň “Ghost” fi­lmi we  Jeýms Kameron­yň “Titanik” filmi kö­p isleg bildirilýän f­ilmleriň hataryndan o­run aldy. Sanawda "Li­on King" we "Aladdin"­ multfilmleri hem bar­.