El hereketini «terjime edýän» «akylly» ellik döredildi

El hereketini «terjime edýän» «akylly» ellik döredildi

Kaliforniýa uniwersitetiniň alymlary el hereketini adaty sözleýiş diline terjime etmäge ukyply "akylly" ellik döretdiler. “Newsroom”-yň habaryna görä, bu täze enjam lal-güň adamlara has aňsat aragatnaşyk gurmaga mümkinçilik berer. Bu barada ren.tv habar berýär.
Prototip enjam her barmagyň ugry boýunça uzaýan bäş sany çeýe datçik bilen enjamlaşdyrylandyr. Daşarda ýerleşýän tegelek tagta signallary alýar we ulanyjynyň telefonyna ugradýar. El hereketleri şol wagtyň özünde tanalýar we terjime ýörite programmada görkezilýär.
Ulgamyň yşaratlary tanap, sekuntda bir söz tizliginde tekste öwürýändigi bellenilýär. Amerikan el hereketleriniň dilinde ol, takmynan, 99 göterim takyklykda 660 yşaraty tanap bilýär.
Enjam geljekde kerlere yşarat dilinde gürlemeýän adamlar bilen aragatnaşyk saklamaga kömek eder, şeýle hem dilüsti däl aragatnaşyk usulyny öwretmek üçin ulanylyp bilner.