“Altyn top” baýragynyň gowşurylyş senesi belli boldy

  • 08.06.2024 06:49
  • 17510
“Altyn top” baýragynyň gowşurylyş senesi belli boldy

Ýylyň iň gowy futbolçysyna “Altyn top” baýragynyň gowşurylyş dabarasy 28-nji oktýabrda Parižde geçiriler. Bu barada baýragyň guramaçylary X sosial ulgamynda habar berdiler.

Baýraga dalaşgärler 4-nji sentýabrda yglan ediler. Baýragyň soňky eýesi Lionel Messi boldy. Onuň hasabynda sekiz sany “Altyn top” bolup, ol bu görkeziji boýunça rekord eýesidir. 2024-nji ýylda dabaranyň çäklerinde ýene iki sany täze baýrak gowşurylar – erkekleriň we zenanlaryň futbolynda iň gowy tälimçilere. Jemi 10 nominasiýa hödürlener.
Baýragy esaslandyryjy “France Football” žurnaly şu ýyldan başlap Ýewropanyň Futbol Assosiasiýalarynyň Birleşigi (UEFA) bilen hyzmatdaşlyk eder. 2010-njy ýyldan 2015-nji ýyl aralygy baýraklar Halkara Futbol Federasiýasy (FIFA) bilen bilelikde gowşuryldy.


şu gün 17:42
2479

Mbappe Niderlandlar bilen oýny sypdyryp biler. Ol awstriýalylar bilen oýunda burnuny döwdürdi

Fransiýanyň milli ýygyndysynuyň hüjümçisi Ýewropa çempionatynyň toparlaýyn tapgyrynyň birinji oýnunda (Awstriýa garşy, 1:0) burnuny döwdürdi we operasiýa ediler. Bu barada L'Equipe fransuz neşiri ýazýar. Waka duşuşygyň...

şu gün 17:27
1391

Serhio Ramos "Sewilýany" terk etdi. Ol MLS-e geçip biler

Dünýä çempiony, Ispaniýanyň milli ýygyndysynyň düzüminde iki gezek Ýewropa çempiony futbolçy Serhio Ramos ispan "Sewilýasyny" terk etdi. Bu barada klubuň X sosial ulgamyndaky resmi akkauntynda habar berilýär. Ramos...

şu gün 10:58
6706

Ýewro-2024: Türkiýe Gruziýany, Portugaliýa Çehiýany ýeňdi

Ýewro-2024-üň toparlaýyn tapgyrynyň birinji oýnunda Türkiýäniň milli ýygyndysy 3:1 hasap bilen Gruziýadan üstün çykdy. Duşuşyk Dortmunda geçirildi. Türkler Mert Mýulduryň urgusy bilen 25 minutda hasaby açdylar...

düýn 10:11
8838

Belgiýa Slowakiýadan utuldy. Ýewro-2024-üň 4-nji oýun gününiň netijeleri

Germaniýada dowam edýän futbol boýunça Ýewropa çempionatynda Ukrainanyň milli ýygyndysy garaşylmadyk ýagdaýda Rumyniýadan 3:0 hasabynda utuldy. Geçen Ýewro-da çärýek final tapgyra barmagy başaran ukrainalylar ähli...