Sagatlaýyn ýa günlük kärendesine ofis gerekmi? “Elele” coworking merkezi hyzmatlaryny hödürleýär

  • 06.06.2024 12:10
  • 6013
Sagatlaýyn ýa günlük kärendesine ofis gerekmi? “Elele” coworking merkezi hyzmatlaryny hödürleýär

Aşgabat şäherinde täze, işlemek üçin oňaýly şertleri bolan “Elele” coworking merkezi işe başlady. Bu iş nokadynda islendik adam sagatlaýyn, günlük ýa-da aýlyk ofis hyzmatlaryndan amatly bahadan peýdalanyp biler.

Müşderiniň talabyna laýyklykda bu ýerde ekonom, Vip we Ýygnak otaglary bar. “Elele” coworking merkezi müşderini tölän tölegini içinde tiz interneti, islege görä kompýuterleri, şeýle hem çaý-kofe bilen üpjün edýär.
Ofis otaglarynyň ýerleşýän ýeriniň işlemek üçin oňaýlylygy we iş ýeriniň rahatlygy islendik adamyň edýän işiniň has önjeýli bolmagyna itergi berer.
Ekonom otag
1 sagat - 55 manat
1 gün - 160 manat
1 aý - 1850 manat

VIP otag
1 sagat - 100 manat
1 gün - 300 manat
1 aý - 4500 manat

Ýygnak zaly
1 sagat - 300 manat
1 gün - 900 manat
1 hepde - 3600 manat

Ýerleşýän ýeri: Aşgabat ş., Andalyp köçesi. Balyk restorany, 4-nji gat.
Habarlaşmak üçin:
+99363 20-19-99


şu gün 19:03
8560

+43 gradusa çenli yssy: Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty

Türkmenistanda yssy we käbir welaýatlarda gysga wagtlaýyn ýagyş ýagmagyna garaşylýar. Dynç günlerine ýakyn termometriň simap sütünleri + 43... gradusa çenli ýokarlanar. Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly howa bolup...

21.06.2024 15:58
12078

«Altyn gapy» dükany amatly bahadan daşky we içki gapylary hödürleýär

«Altyn gapy» dükany müşderileriň islegine görä saýlamak üçin gapylaryň giň toplumyny hödürleýär. Dükanda ýokary hilli türk, belarus, hytaý gapylary, şeýle hem Türkmenistanda öndürilen gapylar amatly bahadan hödürlenýär...

18.06.2024 18:26
31147

Aşgabatda öýde we howluda gurnalýan basseýnleriň dürli görnüşlerini nireden satyn alyp bolýar?

Tomus möwsüminde dynç almak üçin hökman deňze gitmeli diýip kim aýdypdyr? INTEX dükany maşgalaňyz üçin “deňizde dynç alşy” öýüňizden gurnamagy teklip edýär. Munuň üçin öýde-howlularda gurnalýan basseýnler ýerine...

11.06.2024 14:27
27227

Şamelek Pavilion toý dabaralary üçin Türkmenistanda ilkinji bolup üçegi aýna ýaly dury palatkalaryny hödürleýär

“Şamelek Pavilion” Türkmenistanda ilkinji bolup toý dabalary, sadakalar, doglan günler, şeýle hem köp adamly beýleki dabaralar üçin niýetlenen üçegi aýna ýaly dury, özboluşly bezegi bolan ýewro palatka hyzmatyny...