Çempionlar ligasy täze tertipde geçer. Penşenbe güni hem oýunlar bolar

  • 24.05.2024 19:18
  • 12866
Çempionlar ligasy täze tertipde geçer. Penşenbe güni hem oýunlar bolar

23-nji maýda UEFA-nyň wekilleri žurnalistlere Çempionlar ligasynyň indiki möwsümden giriziljek täze formaty barada gürrüň berdiler. Bu barada COPE-a salgylanyp, “Çempionat” habar berýär.

Üýtgeşmeler oýunlaryň senenamasyna-da täsir etdi:

  • Gatnaşyjylaryň sany 32-den 36-a çenli artdyrylar.
  • Toparlaýyn tapgyr her topar üçin sekiz oýunly bir umumy jedwel bilen çalşyryldy.
  • Oýunlar sişenbe gününden penşenbe güni aralygynda geçiriler.
  • Jemleýji tapgyryň 18 oýnunyň ählisi bir günde parallel geçiriler (29-njy ýanwar).
  • Üç bije çekişik göz öňünde tutuldy: birinji tapgyrdan öň, geçiş oýunlardan öň (9-njy orundan 24-ünjä çenli orunlary eýelän klublaryň arasynda) we 1/8 finaldan öň. Gatnaşyjylaryň soňky jübütleri ýaryş setkasy arkaly düzüler.

16.06.2024 11:11
3779

Gruziýa “Ýewro – 2024-e” gatnaşmagy mynasybetli ýörite teňňelerini çykarar

Gruziýanyň Milli banky Gruziýanyň milli futbol ýygyndysynyň 2024-nji ýylyň Ýewropa çempionatyna gatnaşmagy mynasybetli ýörite şaýy pullaryň çykaryljakdygyny mälim etdi. Bäş lari bahaly şaýylar altyndan we kümüşden...

28.05.2024 22:51
12417

Türkmenistanyň ABŞ-daky ilçihanasy welosipedli ýöriş we futbol ýaryşyny gurady

Türkmenistanyň ABŞ-daky ilçihanasy Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky Hemişelik wekilhanasy bilen bilelikde Waşington şäherindebirnäçe medeni we sport çärelerini geçirdi. Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä...

27.04.2024 07:31
24231

Gurbanguly Berdimuhamedow "Arkadag" futbol toparynyň futbolçylarynyň türgenleşiklerini synlady

26-njy aprelde türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, Arkadag şäheriniň futbol toparynyň türgenleri bilen duşuşdy. Şäheriň köpugurly stadionynda Gurbanguly...

31.12.2023 10:36
23496

Gurbanguly Berdimuhamedow «Arkadag» futbol toparynyň türgenleri we ýolbaşçylary bilen duşuşdy

30-njy dekabrda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheriniň köpugurly sport toplumynda täze şäheriň futbol toparynyň türgenleri we ýolbaşçylary bilen duşuşdy. Duşuşygyň...